مقالات

واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل

در واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم علاوه برکنترل حین تولید شاخه به شاخه وثبت شماره تولید روی تک تک شاخه ها جهت پیگیری بعدی انجام می‌شود. همچنین در واحد کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم ثبت شرایط تولید روزانه برای هرقالب اعم از ضایعات حاصل شده و راندمان تولیدنهایی برای هرمقطع به صورت جداگانه جهت کنترل کیفی و بسته بندی پروفیل آلومینیوم درمرحله بعدی شرایط تولید هرقالب ثبت می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *